Back to Top

Wil je meer informatie hebben over een toestelkrediet bij een mobiel telefoonabonnement, wat dit precies betekent, waar je op moet letten bij het afsluiten hiervan, en hoe je een BKR-registratie als gevolg van een toestelkrediet kunt voorkomen? Lees dan dit artikel, zodat je optimaal geïnformeerd bent over dit onderwerp!

Wat is een toestelkrediet voor een mobiel telefoonabonnement, en waarom gelden hiervoor regels?

Een toestelkrediet is niets anders dan een lening voor je smartphone bij je mobiele telefoonabonnement. Consumenten kiezen vaak voor een toestelkrediet om de kosten voor een nieuwe smartphone bij een mobiel abonnement niet in één keer te hoeven nemen. Een dergelijke lening voor je smartphone bij je abonnement kan handig zijn als je de (hoge) kosten voor je nieuwe smartphone niet in één keer kunt nemen, of als je deze niet in één keer wilt nemen, omdat je bijvoorbeeld nog geld op je bankrekening wilt overhouden voor andere aankopen en boodschappen. Met name bij de aanschaf van een prijzige smartphone (zoals een iPhone of Samsung van de nieuwere generaties) kan een toestellening een grote uitkomst zijn.

Sinds 01 mei 2017 heeft de Hoge Raad bepaalt dat toestelkredieten ‘aankopen op basis van afbetaling’ zijn, en hiervoor geldt verscherpte regelgeving. Daarmee wil de overheid voorkomen dat je als consument aankopen doet op basis van leningen die niet verantwoord zijn. Alle mobiele providers in Nederland moeten zich sinds 01 mei 2017 daarom houden aan de wet ‘Overeenkomst koop op afbetaling’, wat in de praktijk betekent dat zij een inkomen- en lastentoets moeten uitvoeren, om te zien of de lening voor je toestel wel verantwoord is, en of je de maandelijkse lasten die uit de lening ontstaan wel kunt dragen. Ook wordt er een controle bij BKR uitgevoerd om te zien of je de lening voor je nieuwe toestel wel kunt aangaan.

> Vergelijk alle mobiele abonnementen met toestel

> Vergelijk alle mobiele abonnementen zonder toestel

Wanneer zou je gebruik moeten maken van een toestelkrediet, en wanneer niet?

Of het slim is om gebruik te maken van een krediet voor je nieuwe toestel is sterk afhankelijk van je situatie. Situaties kunnen erg van elkaar verschillen. Er valt dus ook geen eenduidig antwoord te geven op deze vraag. Meestal is het wel beter – naar onze bescheiden mening – om de kosten voor een smartphone bij een mobiel telefoonabonnement direct te nemen, en deze niet in een lening te stoppen. Echter moet je de kosten dan wel direct kunnen nemen. Niet iedereen kan dat, en om die reden kan een toestelkrediet dus toch een goede uitkomst zijn, omdat je anders een bepaalde telefoon niet bij je abonnement kunt nemen, als de kosten daarvoor anders te hoog zijn. Kun je je toestel niet volledig afbetalen bij het sluiten van je mobiele abonnement? Dan raden wij je aan om het gedeelte dat je wel al kunt betalen, wel direct te betalen bij het afsluiten van je abonnement. Providers bieden vaak verschillende mogelijkheden om een bepaald gedeelte van het bedrag van de smartphone te financieren via een toestelbundel van 12 of 24 maanden, en het andere gedeelte gelijk te betalen, op het moment dat je je abonnement afsluit.

Zo kun je een BKR-registratie als gevolg van een toestelkrediet voor je nieuwe smartphone bij je telefoonabonnement voorkomen

Bij het aangaan van een smartphone abonnement vindt er een BKR- controle plaats. Dit geldt echter alleen als je toestelkrediet 250 euro of meer is. In dat geval wordt je toestelkrediet ook bij BKR geregistreerd, en kan deze registratie gevolgen hebben voor het aangaan van nieuwe leningen, bijvoorbeeld voor de hoogte van een later nog af te sluiten hypotheek. Wil je niet dat je toestelkrediet bij BKR wordt geregistreerd, en wil je voorkomen dat je later in de tijd gevolgen ondervindt bij het aangaan van nieuwe leningen? Dat zijn er een aantal goede opties, waarmee je dit kunt voorkomen! Wij sommen ze hieronder voor je op.

> Vergelijk alle mobiele abonnementen met toestel

> Vergelijk alle mobiele abonnementen zonder toestel

5 slimme tips om een BKR-registratie op basis van een toestelkrediet te voorkomen:

  1. Neem een smartphone bij je mobiele abonnement met een prijs lager dan 250 euro. In dat geval wordt je toestelkrediet nooit bij BKR geregistreerd. De keuze aan smartphones die je dan hebt is wel een stuk beperkter, maar er zijn evengoed nog genoeg smartphones (van verschillende telefoonmerken) die minder dan 250 euro kosten.
  2. Neem je een smartphone bij je telefoonabonnement die 250 euro of meer kost, betaal je smartphone dan direct en geheel af bij het sluiten van je abonnement. Ook dan wordt de BKR-registratie voorkomen, omdat er dan immers niets wordt geleend voor je nieuwe toestel
  3. Neem je een smartphone bij je mobiele abonnement met een prijs van 250 euro of meer, en betaal je je smartphone niet in een keer af, bijvoorbeeld omdat je het geld daar niet voor hebt? Zorg er dan wel voor dat je het gedeelte boven de 250 euro wel in een keer afbetaalt bij het aangaan van je abonnement. Ook dan ben je gedekt tegen een BKR-registratie!
  4. Sluit een Sim Only abonnement af. Een abonnement zonder toestel valt namelijk niet onder de Wet kopen op afbetaling. Bij dit type abonnement vindt er dus überhaupt geen BKR-controle en registratie plaats. Het nadeel is dan natuurlijk weer wel, dat je geen nieuwe smartphone bij je abonnement krijgt. Maar deze kun je er ook los bijkopen, bij een andere online partij.
  5. Ben je ondernemer, en heb je een B.V. of N.V.? Dat kun je je smartphone abonnement ook op naam van je bedrijf afsluiten. Omdat deze entiteiten rechtspersonen zijn, staat het sluiten van je smartphone abonnement los van je privésituatie. Er vindt dan dus ook geen controle en registratie plaats bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel.